.

Plantise Power!

Plantise is voortgekomen uit een fusie tussen drie Nederlandse plantenkwekers: Leo Ammerlaan, Van der Lugt en de Grow Group. Hiermee is één van de grootste marktpartijen in Nederland ontstaan met een gezamenlijk kasoppervlak van ongeveer 56 hectare in Nederland, 14 hectare in het buitenland en met enorm veel expertise in de opkweek van biologische en reguliere groente- en sierteeltplanten in binnen- en buitenland. Deze krachtenbundeling zorgt voor een sterke marktpartij die in staat is in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de sector, zoals schaalvergroting en internationalisatie. Plantise behoort tot de top 3 van ongeveer 15 opkweekbedrijven in Nederland. Ons bedrijf heeft ongeveer 15 procent van de opkweekmarkt in handen, is in omzet de grootste plantenkweker van Nederland en marktleider op het gebied van biologische opkweek. Daarnaast is Plantise met afstand de meest internationale plantenkweker van Nederland.

De naam Plantise (spreek uit: Plentaise) is een samenvoeging van twee kenmerken - ‘plants’ en ‘expertise’ - waaraan we als plantenkweker onze kracht ontlenen. De bedrijven waaruit Plantise is voortgekomen, hebben een zeer lange staat van dienst in de Nederlandse tuinbouwsector. Binnen Plantise bundelen zij 226 jaar kennis en ervaring op het gebied van de reguliere en biologische opkweek van jonge planten en brengen deze naar een hoger niveau. Opkweken zit dus diep in de genen van de aandeelhouders, waardoor het bieden van topkwaliteit standaard is.

.

Propagators by Nature

Doordat Plantise één van de grootste spelers in Nederland is met inter­natio­nale vesti­gingen kunnen we inter­nationaal mee­groeien met onze klanten (telers). Zo worden grote teelt­bedrij­ven steeds inter­natio­naler en is het een groot voor­deel dat Plantise ook in het buiten­land actief is als planten­kweker. Door onze omvang zijn we daar­naast ook een interessante part­ner voor andere spelers in deze branche. In onze sector is een goede bezettings­graad erg belang­rijk.

Plantise teelt jaarrond op 56 hectare hoog­waardige glas­tuin­grond - verspreid over zeven locaties in Nederland - biologische en tradi­tionele groen­ten en sier­teelt­planten voor de Neder­landse en buiten­landse markt. Daarnaast beschikt Plantise over vestigingen in onder andere Hongarije en Frankrijk, Tunesië, Zuid Afrika en de Filip­pijnen, waarmee zij een goede uitgangs­positie heeft om ook inter­natio­nale groei te realiseren.

Onze expertise

.

Plantise Academy

Binnen Plantise is de medewerker het hoogste goed. De medewerker is de kern van de onder­neming en maakt het verschil. Plantise streeft actief naar "de juiste persoon op de juiste plek". Ons personeels­beleid is gericht op persoon­lijke groei en ontwikkeling en steunt op 4 pijlers:

  • Duurzame inzetbaarheid
  • De Plantise Academy
  • Het Plantise Talent Program
  • Continu verbeteren: morgen beter dan vandaag

Volgen en reageren

Vragen en constructieve opmerkingen zijn van harte welkom! Bel ons via +31 (0)88 020 22 00 of .

Via de Plantise Facebookpagina blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heel graag tot ziens!